padc
  ΑΛΛΑΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟ 2011 2012
 

 

 
 
 
 
ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
DARTS
2011 - 2012
 
 
 


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΣΝΤ
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χρυσόστομος ΑΝΤΑΡΑΚΗΣ – 6975 968364
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μάνος ΠΟΝΤΡΕΛΛΙ – 6972 925429
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σωτήρης-Παύλος ΣΑΝΤΑΣ – 6972 756193
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βασίλης ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ – 6932 347400
ΤΑΜΙΑΣ
Βέρα ΠΡΑΝΤΟΥΝΑ – 6930 946430
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
Λούης ΖΩΜΕΝΗΣ – 6944 761178
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Μάνος Γαϊτανοπουλος - 6977405788
 
 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρήστος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – 6944 247494
ΜΕΛΟΣ: Σπύρος ΓΚΙΝΗΣ – 6974 557994
ΜΕΛΟΣ: Αδάμης ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ – 210 2532009
 
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Παύλος ΤΑΤΕΟΣ
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
1.00 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Η παράγραφος 1.02 του γενικού κανονισμού μετατρέπεται ως εξής:
1.02 Όλοι οι παίκτες που συμμετέχουν στους αγώνες πρέπει να έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να φέρουν έγγραφη συγκατάθεση γονέων και να έχουν κλείσει το 14ο έτος της ηλικίας τους και να συνοδεύονται από κηδεμόνα κατά τη διεξαγωγή των αγώνων (υπεύθυνος εφήβου).
Η παράγραφος 1.05 του γενικού κανονισμού μετατρέπεται ως εξής:
1.05 Ο ιδιοκτήτης της έδρας και ο αρχηγός της γηπεδούχου ομάδας είναι συνυπεύθυνοι για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Κατά την διάρκεια του αγώνα απαγορεύεται η ενόχληση των παικτών, για οποιοδήποτε λόγο.
Η παράγραφος 1.06 του γενικού κανονισμού μετατρέπεται ως εξής:
1.06 Κατά την διεξαγωγή του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου η κάθε ομάδα πρέπει να έχει ομοιόμορφη και ομοιόχρωμη εμφάνιση με τυπωμένο επάνω της το όνομα της ομάδας, ή έστω παλαιότερη εμφάνιση, με το όνομα της ομάδας τυπωμένο. Οι παίκτες είναι υποχρεωμένοι κατά τη διάρκεια του αγώνα να φορούν τις εμφανίσεις τους. Απαγορεύεται παίκτης που δεν έχει εμφάνιση να χρησιμοποιεί την εμφάνιση ενός συμπαίκτη του. Προθεσμία 2 αγωνιστικών δίνεται σε νέες ομάδες για να προετοιμάσουν τις εμφανίσεις τους. Παίκτης που θα γραφτεί σε ομάδα μετά την έναρξη του πρωταθλήματος και του κυπέλλου θα είναι υποχρεωμένος να φέρει εμφάνιση μετά από δύο αγωνιστικές. Ο αρχηγός της αντίπαλης ομάδας δικαιούται να ζητήσει την συμμόρφωση προς τον κανονισμό, αλλιώς ο παίκτης που δεν φορά την εμφάνιση του δεν θα έχει το δικαίωμα να λάβει μέρος στα παιχνίδια (μονά ή/και διπλά) του συγκεκριμένου αγώνα.
Η παράγραφος 1.07 του γενικού κανονισμού μετατρέπεται ως εξής:
1.07 Η αλλαγή έδρας ή η μεταφορά αγώνα σε άλλη έδρα γίνεται κατόπιν ενημέρωσης στο Δ. Σ. του Συλλόγου, τουλάχιστον 4 ημέρες πριν τον αγώνα.
Η παράγραφος 1.09 του γενικού κανονισμού μετατρέπεται ως εξής:
1.09 Τα αποτελέσματα των αγώνων Πρωταθλήματος και Κυπέλλου πρέπει να κοινοποιούνται στον Αναπληρωτή Γραμματέα του Συλλόγου κ. ΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟ κιν. 6932 347400 ή στο Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου κ. ΣΩΤΗΡΗ ΣΑΝΤΑ κιν. 6974 323316 εντός 24 ωρών από την διεξαγωγή του αγώνα και από τους δύο αρχηγούς υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Τα φύλλα αγώνος πρέπει να κατατίθενται στη Γραμματεία σε κάθε συγκέντρωση αρχηγών.
Προστίθεται νέα παράγραφος 1.10, η οποία έχει ως εξής:
1.10 Στο πλαίσιο της ευθύνης διεξαγωγής του Πρωταθλήματος, του Κυπέλλου και των ατομικών, εθνικών και διεθνών τουρνουά, τo Δ.Σ. του Συλλόγου διατηρεί το δικαίωμα να αντιμετωπίζει άμεσα με απόφασή του τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής χρονιάς και αφορούν στη διεξαγωγή των προγραμματισμένων αγωνιστικών διοργανώσεων ή σε άλλα ζητήματα οργάνωσης, η μη έγκαιρη επίλυση των οποίων ενέχει κίνδυνο για την ομαλή διεξαγωγή των αγωνιστικών υποχρεώσεων του έτους.
 
 
2.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ- ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Η παράγραφος 2.01 του γενικού κανονισμού μετατρέπεται ως εξής:
2.01 Καινούριος παίκτης έχει το δικαίωμα να εγγραφεί οποιαδήποτε στιγμή της αγωνιστικής περιόδου σε οποιαδήποτε ομάδα, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού του Συλλόγου. Μπορεί να αγωνισθεί αφού του χορηγηθεί πρώτα η Ταυτότητα Μέλους του Συλλόγου, που, για το τρέχον έτος, προϋποθέτει την εφάπαξ καταβολή ποσού 60,00€ για εγγραφή και ετήσια συνδρομή. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος εγγραφεί για πρώτη φορά μετά το τέλος του πρώτου γύρου της εκάστοτε τρέχουσας αγωνιστικής χρονιάς, η συνδρομή μειώνεται στο ήμισυ της καθορισμένης ετήσιας συνδρομής, δηλ. στα 30 ευρώ για το τρέχον έτος.
Η παράγραφος 2.02 του γενικού κανονισμού μετατρέπεται ως εξής:
2.02 Για παίκτες ηλικίας από 14 έως 18 ετών, η ετήσια συνδρομή καθορίζεται στο μισό της εκάστοτε κανονικής και πάντοτε με τη γραπτή συγκατάθεση του κηδεμόνα του παίκτη, μέχρι δε τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του θεωρείται πάρεδρο μέλος και δεν έχει δικαίωμα ψήφου.
5.00 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΧΗΓΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Η ενότητα 5.00 του γενικού κανονισμού μετατρέπεται ως εξής:
5.01 Τα καθήκοντα των αρχηγών των ομάδων συνοψίζονται στα ακόλουθα:
1.       Ο αρχηγός οφείλει να γνωρίζει το καθεστώς και τους κανονισμούς του Συλλόγου και να τους εφαρμόζει.
2.       Ο αρχηγός είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του Δ.Σ. του Συλλόγου, των παικτών του και του καταστήματος που παίζει η ομάδα του.
3.       Ενημερώνει τους παίκτες του για τις αποφάσεις και τα σχέδια του Δ.Σ., ενώ παράλληλα μεταφέρει προς το Δ.Σ. τυχόν προτάσεις, υποδείξεις, παράπονα, κλπ εκ μέρους των παικτών του.
4.       Ανακοινώνει και αναλύει στους παίκτες του τα καινούργια προγράμματα του Δ.Σ. (αγωνιστικά και μη) και τους προτρέπει να λαμβάνουν μέρος στα τουρνουά και τις εκδηλώσεις του Συλλόγου.
5.       Φροντίζει να εγγράφει τους παίκτες του έγκαιρα και να τους δηλώνει στον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου, καθώς και να μαζεύει τις ετήσιες συνδρομές των παικτών του, της έδρας τους (160,00€ για το τρέχον έτος) και τα παράβολα για τη συμμετοχή της ομάδας του στο Κύπελλο και να τις δίνει στον Ταμία του Συλλόγου, στις προκαθορισμένες από το Δ.Σ. του Συλλόγου ημερομηνίες.
6.       Φροντίζει να έχει μαζί του σε κάθε αγώνα τις ταυτότητες των παικτών του και μεριμνά ώστε κάθε παίκτης του να φοράει την απαραίτητη εμφάνισή του.
7.       Οφείλει να τηρεί την πειθαρχία στην ομάδα του και να αποτρέπει τους παίκτες του από κάθε είδους παρεκτροπή.
8.       Έχει δικαίωμα να τιμωρήσει αλλά και να αποβάλει έναν παίκτη της ομάδας του αν αυτός δημιουργεί τσακωμούς και αδικαιολόγητες ρήξεις με άλλους παίκτες, αν προσπαθεί να κερδίσει με δόλιο τρόπο ή αν με την εν γένει συμπεριφορά του δυσφημεί το παιχνίδι, την ομάδα του και το Σύλλογο.
9.       Φροντίζει να φθάνουν τα φύλλα αγώνος εγκαίρως στο Σύλλογο και να ενημερώνει τηλεφωνικά εντός 24ώρου το Δ.Σ. (βλ. παράγραφο 1.09) για το αποτέλεσμα του αγώνα.
10.   Έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των καθηκόντων του στον υπαρχηγό της ομάδας του, χωρίς όμως να απαλλάσσεται ο ίδιος από τις ευθύνες και τις επιπτώσεις από τυχόν λάθη ή παραλείψεις του υπαρχηγού του.
5.02 Η παρουσία του αρχηγού στις προκαθορισμένες από το Δ.Σ. του Συλλόγου συγκεντρώσεις αρχηγών ομάδων είναι υποχρεωτική.
 
 
7.00 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Η παράγραφος 7.01 του γενικού κανονισμού μετατρέπεται ως εξής:
7.01 Οι αγωνιστικοί χώροι (έδρες των ομάδων), που θα χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή των αγώνων του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου, πρέπει να έχουν την έγκριση του Δ. Σ. του Συλλόγου, πριν από την έναρξη της 1ης αγωνιστικής και να έχουν τις ακόλουθες ελάχιστες διαστάσεις ανά στόχο: Μήκος 305 cm, Πλάτος 183 cm και Ύψος 229 cm.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΡΧΗΓΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Η παράγραφος μετατρέπεται ως εξής:
 
Συγκεντρώσεις των αρχηγών θα συγκαλούνται ανάλογα με τα εκάστοτε θέματα που προκύπτουν. Οι αρχηγοί θα ειδοποιούνται με γραπτό μήνυμα, ενώ θα υπάρχει και σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Οι συγκεντρώσεις θα πραγματοποιούνται ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 και η συμμετοχή των αρχηγών σε αυτές είναι υποχρεωτική. Το Δ. Σ. του Συλλόγου δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια ομάδα δεν ενημερωθεί για τυχόν θέματα που ενδεχομένως θα συζητηθούν ή για τυχόν αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τις συγκεντρώσεις αρχηγών, εξαιτίας απουσίας του αρχηγού της.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
8.00 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Η παράγραφος 8.08 του ειδικού κανονισμού μετατρέπεται ως εξής:
8.08 Οι αναπληρωματικοί που είναι δηλωμένοι στο φύλλο αγώνα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν και στα μονά παιχνίδια σε περίπτωση απουσίας παίκτη η σοβαρού τραυματισμού του. Απαγορεύεται η αλλαγή παίκτη μετά την έναρξή του παιγνιδιού του, παρά μόνο εάν συντρέχει πολύ σοβαρός λόγος.
Η παράγραφος 8.09 του ειδικού κανονισμού μετατρέπεται ως εξής:
8.09 Με την ρίψη νομίσματος καθορίζεται ποια ομάδα θα ξεκινήσει πρώτη το παιγνίδι.
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Η παράγραφος 8.10 του ειδικού κανονισμού μετατρέπεται ως εξής:
8.10 Στην Κατηγορία Α΄ θα μετέχουν οκτώ (8) ομάδες και συγκεκριμένα οι ομάδες που κατέλαβαν τις έξι (6) πρώτες θέσεις της Α΄ Κατηγορίας και τις δύο (2) πρώτες θέσεις της Β΄ Κατηγορίας κατά την προηγούμενη αγωνιστική χρονιά. Εάν κάποια ομάδα, για οποιοδήποτε λόγο, αποχωρήσει από την Α΄ Κατηγορία πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, η θέση της καλύπτεται από την τρίτη κ.λπ. ομάδα στην κατάταξη της Β΄ Κατηγορίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ομάδων της Β΄ Κατηγορίας που διεκδικούν την κενή θέση, πρώτη θα θεωρείται αυτή με τα καλύτερα αποτελέσματα (περισσότερες νίκες, ισοπαλίες, κ.λπ). Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας θα υπολογίζεται η μεγαλύτερη διαφορά των πόντων του Άρθρου 8.03 (κερδισμένα – χαμένα παιχνίδια), ενώ αν εξακολουθεί η ισοβαθμία και στη διαφορά των πόντων, θα διεξαχθεί επαναληπτικός αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων. Εάν και στον αγώνα αυτό οι ομάδες έρθουν ισόπαλες, τότε η κάθε ομάδα ονομάζει έναν παίκτη, ο οποίος θα την αντιπροσωπεύσει στο τελευταίο leg που βρίσκεται στο φύλλο αγώνα.
Η παράγραφος 8.11 του ειδικού κανονισμού μετατρέπεται ως εξής:
8.11 Το Πρωτάθλημα ομάδων της Α’ Κατηγορίας θα διεξαχθεί με το σύστημα round robin σε τρεις (3) γύρους. Όλοι οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στις έδρες των ομάδων. Οι αγώνες των δύο πρώτων γύρων θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων (εντός & εκτός έδρας), ανάλογα με την κλήρωση. Για τον τρίτο γύρο θα διεξαχθούν αγώνες play-off/play-out, επίσης στις έδρες των ομάδων, σε δύο γύρους (εντός και εκτός έδρας), ως εξής:
Οι τέσσερις πρώτες ομάδες της τελικής κατάταξης των δύο πρώτων γύρων θα διαγωνιστούν μεταξύ τους, με το σύστημα round robin, για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας, δευτεραθλήτριας και τριταθλήτριας ομάδας της τρέχουσας αγωνιστικής χρονιάς. Οι τέσσερις τελευταίες ομάδες της τελικής κατάταξης των δύο πρώτων γύρων θα διαγωνιστούν μεταξύ τους, με το σύστημα round robin, για την ανάδειξη των δύο ομάδων που θα παραμείνουν στην Α΄ κατηγορία και των δύο ομάδων που θα υποβιβασθούν στη Β΄ κατηγορία για την επόμενη αγωνιστική χρονιά.
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Η παράγραφος 8.15 του ειδικού κανονισμού μετατρέπεται ως εξής:
8.15 Μετά το πέρας της τελευταίας αγωνιστικής, η ομάδα που θα έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς ανακηρύσσεται Πρωταθλήτρια και της απονέμεται Κύπελλο, ενώ οι δύο (2) πρώτες στην κατάταξη ομάδες προβιβάζονται στην Α’ Κατηγορία της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Κύπελλο απονέμεται και στη 2η ομάδα της τελικής κατάταξης.
9.00 ΚΥΠΕΛΛΟ
Η παράγραφος 9.01 του ειδικού κανονισμού μετατρέπεται ως εξής:
9.01 Οι αγώνες του Κυπέλλου της αγωνιστικής περιόδου 2011-2012 θα είναι διπλοί για τη φάση των 16 και των 8 και νοκ–άουτ για την ημιτελική και την τελική φάση. Σε περίπτωση που δηλώσουν συμμετοχή πάνω από 16 ομάδες, θα προηγηθεί προκριματικός γύρος για την είσοδο στη φάση των 16. Ο αγώνας ή οι αγώνες (ανάλογα με τον αριθμό των επιπλέον ομάδων) του προκριματικού γύρου θα καθοριστούν σύμφωνα με την κλήρωση και θα είναι νοκ-άουτ.
Η παράγραφος 9.02 του ειδικού κανονισμού μετατρέπεται ως εξής:
9.02Μετά την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης, θα ξεκινήσει η διεξαγωγή των αγώνων του Κυπέλλου, σύμφωνα με την κλήρωση, με το σύστημα της πυραμίδας.
Για τη φάση των 16, τα ζεύγη ομάδων που θα κληρωθούν θα διαγωνιστούν μεταξύ τους σε δύο γύρους. Μετά το τέλος του δεύτερου γύρου, οι νικήτριες ομάδες θα περάσουν στην προημιτελική φάση των 8, όπου και θα διαγωνιστούν και πάλι σε δύο γύρους. Μετά το τέλος του δεύτερου γύρου, οι νικήτριες ομάδες θα περάσουν στην ημιτελική φάση. Όλοι οι αγώνες της ημιτελικής φάσης και ο τελικός θα είναι νοκ-άουτ, με το σύστημα της πυραμίδας.
Η παράγραφος 9.07 του ειδικού κανονισμού μετατρέπεται ως εξής:
9.07 Παράβολα συμμετοχής
a.       Η συμμετοχή των ομάδων είναι προαιρετική.
b.       Όλες οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή, ανεξαρτήτως του αριθμού τους (λιγότερες ή περισσότερες από 16), καταβάλλουν παράβολο 10 €.
c.       Κάθε ομάδα καταβάλλει 10 € για κάθε γύρο που συμμετάσχει:
Π.χ. Φάση των 16               : 16 ομάδες + x 10 € = 160 € +
       Προημιτελικός γύρος     :   8 ομάδες x 10 € =   80 €
       Ημιτελικός γύρος          :   4 ομάδες x 10 € =   40 €
       Τελικός γύρος              :   2 ομάδες x 10 € =   20 €
                                                        Σύνολο: 300 €
d.       Για τη συμμετοχή στον προκριματικό γύρο, σε περίπτωση που οι ομάδες είναι άνω των 16, δεν καταβάλλεται επιπλέον παράβολο.
e.       Η καταβολή του παράβολου συμμετοχής για τη φάση των 16 (και κατ’ επέκταση και για την προκριματική φάση, εάν οι ομάδες είναι περισσότερες από 16) γίνεται κατά την εγγραφή της ομάδας, πριν από την έναρξη των αγωνιστικών του Κυπέλλου. Η καταβολή του παράβολου για τις επόμενες φάσεις γίνεται κατά την ημέρα προβιβασμού της ομάδας στην εκάστοτε επόμενη φάση ή κατά την ημέρα διεξαγωγής του εκάστοτε αγώνα.
Από τα παραπάνω έσοδα θα καλυφθούν τα έξοδα για κύπελλα (1ος & 2ος) και για έπαθλα (3ος & 4ος).
 
Η παράγραφος 9.08 του ειδικού κανονισμού μετατρέπεται ως εξής:
Σε περίπτωση που οι ομάδες που θα συμμετάσχουν είναι περισσότερες από 16, θα διεξαχθεί αγώνας (ή αγώνες, ανάλογα με τον αριθμό των επιπλέον ομάδων) την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 21.00, προκειμένου να καθοριστούν οι ομάδες που θα εισέλθουν στη φάση των 16. Οι ομάδες που θα διαγωνιστούν θα επιλεγούν με κλήρωση. Στη συνέχεια το αγωνιστικό πρόγραμμα θα αναπτυχθεί ως εξής:
 
Φάση των 16* – 1ος αγ.:    Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011, ώρα: 21.00
                                       Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011, ώρα: 21.00
                                       Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011, ώρα: 21.00
                                       Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011, ώρα: 21.00
Φάση των 16* – 2ος αγ.:     Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012, ώρα: 21.00
                                       Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012, ώρα: 21.00
                                       Τετάρτη 1 Φεβροαρίου 2012, ώρα: 21.00
                                       Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012, ώρα: 21.00
 
Φάση των 8 – 1ος αγ.:        Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012, ώρα: 21.00
                                       Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012, ώρα: 21.00
Φάση των 8 – 2ος αγ.:        Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012, ώρα: 21.00
                                       Τετάρτη 9 Μαΐου 2012, ώρα: 21.00
 
Ημιτελικός γύρος:              Τετάρτη 23 Μαΐου 2012, ώρα: 21.00
 
Τελικός γύρος:                  Κυριακή 27 Μαΐου 2012, ώρα: 21.00
 
*Κατά τις φάσεις των 16 και των 8, θα διεξάγονται δύο αγώνες σε κάθε αγωνιστική ημέρα.
10.00 ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

10.06 / 1
 
Α. ΔΙΠΛΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ: ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΝΙΚΕΣ – ΗΤΤΕΣ, LEGS ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ.
ΕΑΝ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΜΠΑΡΑΖ (ΤΡΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΑ).
 
Β. ΤΡΙΠΛΗ Η ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ : ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, ΝΙΚΕΣ – ΗΤΤΕΣ (ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ LEGS). ΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝ, ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΜΠΑΡΑΖ (ROUND ROBIN / ΤΡΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΑ) ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΝΙΚΕΣ – ΗΤΤΕΣ, LEGS ΥΠΕΡ-ΚΑΤΑ.

Η παράγραφος 10.11 του ειδικού κανονισμού μετατρέπεται ως εξής:
10.11 Πρόγραμμα Αγώνων:
Τουρνουά
Α’ Κατηγορία
1ο
1η Περίοδος
16/10/2011
2ο
23/10/2011
3ο
06/11/2011
4ο
20/11/2011
5ο
2η Περίοδος
04/12/2011
6ο
08/01/2012
7ο
22/01/2012
8ο
05/02/2012
9ο
 
3η Περίοδος
19/02/2012
10ο
04/03/2012
11ο
11/03/2012
12ο
18/03/2012
 
 
 
 
 
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Η παράγραφος 10.15 του ειδικού κανονισμού μετατρέπεται ως εξής:
10.15 Κάθε παίκτης που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στα βαθμολογικά τουρνουά της Κατηγορίας Β’, πρέπει να δηλώσει συμμετοχή, με επιλογή του, ξεχωριστά για κάθε μια από τις τρεις (3) αυτοτελείς Περιόδους του Άρθρου 10.12. Το παράβολο συμμετοχής για τον κάθε παίκτη ορίζεται στα 15,00€ για κάθε Περίοδο (3 αγωνιστικές/τουρνουά), που θα επιλέξει να συμμετάσχει και θα προκαταβάλλεται στην 1η αγωνιστική κάθε Περιόδου ή εναλλακτικά ανά 5 € σε κάθε αγωνιστική της εκάστοτε περιόδου.
Προστίθεται παράγραφος 10.23, η οποία έχει ως εξής:
 
10.23 Πρόγραμμα αγώνων:
 
Τουρνουά
Β’ Κατηγορία
1ο
1η Περίοδος
17/10/2011
2ο
07/11/2011
3ο
28/11/2011
4ο
2η Περίοδος
12/12/2012
5ο
23/01/2012
6ο
13/02/2012
7ο
       3η Περίοδος
12/03/2012
8ο
23/04/2012
9ο
28/05/2012
 
 
11. ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
 
Τα Διασυλλογικά τουρνουά θα διεξαχθούν στην έδρα του ΠΑ.Σ.ΝΤ., τα Σαββατοκύριακα 28 και 29 Απριλίου και 5 και 6 Μαΐου.
 
 
12. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2012
 
Οι Μεσογειακοί αγώνες 2012 θα διεξαχθούν από τις 16 έως τις 19 Μαΐου.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Π.Α.Σ.ΝΤ. Counter 3 visitors ΣΗΜΕΡΑ  
 
04 – 10 - 2010 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΒΟΥΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ “HACKER” ΣΤΟ SITE, ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΕΛΙΔΑ. ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗ Η ΕΠΙΣΗΜΗ.
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free